Falck Safety Services, wereldleider op het vlak van trainingen in gezondheid, veiligheid, overlevingstechnieken en crisismanagement, biedt al 30 jaar ondersteuning aan olie- en gasindustrie, de zeevaart, hernieuwbare energie, de publieke sector en de luchtvaart. Onze ervaring biedt onze klanten innovatieve, kostenefficiënte trainingen en begeleiding aan vanuit 26 verschillende trainingscentra in 5 continenten.

We zijn het eerste bedrijf dat echt draagbare oplossingen kan bieden aan zijn klanten door middel van mobiele trainingseenheden, ongeacht waar de klanten zich bevinden. Ons team is samengesteld uit meer dan 1.000 hoogopgeleide, ervaren medewerkers die met toewijding zullen helpen bij het vooropstellen van adequate maatregelen om zo incidenten te voorkomen en te beheren, alsmede de waakzaamheid te verhogen. Vorig jaar mochten we meer dan 240.000 deelnemers verwelkomen tijdens onze trainingen.

Falck Safety Services is een dochteronderneming van Falck – een Deense multinational die zich al meer dan een eeuw toespitst op de domeinen hulpverlening en het voorkomen van ongevallen en ziekte. Indien u meer informatie wenst over Falck, gelieve dan op onderstaande link te klikken.

Adres: 
Esplanadestraat 1 bus 8
8400 Oostende
België
Phone: 
+32 (0)59 295 910