Belgian Offshore Days 2019

Op 20 en 21 maart vond de vijfde editie plaats van de Belgian Offshore Days, in Oostende. 61 bedrijven en meer dan 1200 internationale offshore wind professionals schreven zich in voor deze tweedaagse. Focus op deze vijfde Belgian Offshore Days lag dit jaar op de ontwikkeling van dienstverlening die nodig is om de bestaande en toekomstige windparken te onderhouden.De bedrijven die zich in Oostende voorstelden, zijn allen actief in deelaspecten van de offshore windindustrie, de vele internationale professionals kwamen uit Nederland, Denemarken, Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Polen, Rusland en België.

Read more

Partnerschap versterkt netwerk offshore-industrie

De Belgian Offshore Cluster en de Blauwe cluster wensen elkaars werking te versterken door een strategisch partnerschap. BOC werd in 2015 opgericht en legt zich, als spilorganisatie binnen de Offshore-Industrie, vanuit haar kernactiviteiten toe op initiatieven die de economische valorisatie van offshore energie gerelateerde bedrijven versterken middels het organiseren van beurzen, netwerkevents en andere commerciële activiteiten. BOC heeft een breed en onafhankelijk (industrieel) draagvlak in de offshore industrie. BOC onderhoudt eveneens de nodige contacten tussen sector, overheid en...

Read more

WindEnergy Hamburg

With 25 exhibitors and almost 500 m2, the Belgian pavilion organised by Belgian Offshore Cluster is the second largest pavilion at WindEnergy Hamburg , after the Danish. The Belgian Beer Night was overwhelming, more than 300 offshore wind professionals visited us and tasted our delicious Belgian Beers. WindEnergy Hamburg | 25 - 28 September 2018

Read more

WindEnergy Hamburg

Met 25 standhouders en bijna 500 m2 standoppervlakte is het Belgisch paviljoen, ingericht door Belgian Offshore Cluster, na Denemarken, het grootste paviljoen op WindEnergy Hamburg . De Belgian Beer Night was overweldigend, meer dan 300 offshore wind professionals kwamen langs om onze Belgishce bieren te proeven. WindEnergy Hamburg | 25 - 28 September 2018

Read more