Date: 
Thursday, 1 July, 2021
Location: 
Bluebridge Oostende / MS Teams (AV) | Bondi Beach Oostende (BBQ)

 

 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING
 
1.    Goedkeuren verslag vorige vergadering
2.    Goedkeuring Jaarrekening 01.04.2020 – 31.03.2021
3.    Goedkeuring Begroting 01.04.2020 – 31.03.2021
4.    Kwijting & Benoeming Bestuurders
5.    Samenstelling Dagelijks Bestuur
6.    Ledenregister
7.    Strategie en partnerships BOC 
8.    Beurzen
8.    Eventkalender
9.    Varia 
 
Bij verontschuldiging, vragen wij u om een volmacht te bezorgen aan administration@offshorecluster.be

Na de virtuele Algemene Vergadering organiseren we een coronaproof BOC Beach Barbecue (@Bondi Beach) om 18u00 voor de BOC leden die kunnen en mogen (i.k.v. corporate policy).